VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJDEK, ZÁVODU MÍRU,
příspěvková organizace
 
motto:
„Nebude-li nablízku dítěti někdo,
kdo mu pomůže navázat vzájemné kontakty,
kdo bude soustavně projevovat
přírodě lásku, úctu a pochopení,
zákonitě dojde k odcizení dítěte od venkovního prostředí.
Je na nás, blízkých „chovatelích“ lidského tvorečka,
abychom jeho přírodní výbavě
žádným způsobem neuškodili,
celé bohatství uměli co nejvíce rozpoznávat,
podněcovat k včasnému rozvíjení a usměrňovat tak,
aby jeho život byl přínosem pro okolí
a pro další pokračování lidského rodu“.
 (Emilie Strejčková)
 
      Jsme 3třídní mateřská škola, kterou navštěvuje 81 dětí ve třídách Berušky, Sluníčka a Pastelky. Kapacita školy je zcela naplněna. Naší hlavní profilací je od roku 2001  projekt ekologické výchovy. Školní vzdělávací program nese název Ve školce i za vrátky s přírodou a zvířátky.
     Veškeré dění v mateřské škole s přírodou úzce souvisí. Každá třída má na školní zahradě svůj strom, o který se stará, a pozoruje na něm změny v průběhu ročního období. Ve třídách jsou umístěny barevné minipopelnice, do kterých děti třídí odpady. Ve Sluníčkách a Pastelkách máme zřízeny ekoateliéry - pracovní kouty se speciálními stoly a účelovými policemi na odpadové a přírodní materiály a následné výstavy prací. Děti se v těchto centrech aktivity vzdělávají formou prožitkového učení a procházejí tak kouzelným světem proměn. Rozvíjejí zde svou tvořivost a fantazii a učí se tak vidět v každé, byť nejobyčejnější věci, skrytou krásu. Kreativita vede děti k nepokřivenému vnímání, rozvoji manuální zručnosti, myšlení a k základům estetiky. V neposlední řadě má obrovský vliv na chování dětí vůči okolí, kolektivu ve škole i v rodině. Dokladem naší činnosti jsou kartonová fotoalba.
     Zaměření školy podpořilo též spolupráci s rodiči. Projekt směřující k přírodě je jim velmi blízký. Ochotně s námi sbírají přírodní a odpadové materiály a v rámci svých možností nás různými formami podporují. Zajistili například dřevo a následnou výrobu dřevěných hraček, herního centra se skluzavkami a altánku na školní zahradě zcela zdarma. V  průběhu školního roku vyhlašujeme tématické výtvarné soutěže rodičů a dětí. Zúčastňují se jich v hojném počtu a využívají při nich nejrůznější výtvarné techniky.
      V průběhu školního roku čeká děti spousta nejrůznějších akcí: výlet vlakem za barvami podzimu, zahradní slavnost skřítka Podzimníčka, zdobení zimního stromu pro ptáky a zvěř, návštěva čerta a Mikuláše, Ježíška, zajíčkova stezka za pokladem, oslava Dne Země, pohádková restaurace, nocování předškoláčků v mateřské škole, návštěva ZOO, kurzy plavání a mnoho dalších. Své nadání mají možnost rozvíjet v kroužkách Veselé notičky a Malí šikulkové. Pro děti s vadami řeči zajišťujeme výuku logopedie.
     Dovolte mi, abych na závěr použila moudrá slova Benjamina Franklina:
„ Řekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mne udělat a porozumím.“
 
Ačkoli tato slova byla poprvé vyřčena před mnoha lety, dokazují nám, jak velký význam má prožitkové učení v životě dítěte a člověka vůbec.