Z důvodu rychlého a značného nárůstu cen potravin, jsme nuceni od 1. 2. 2023 zvýšit stravné.

Finanční částky: 

děti do 6 let - 47,-Kč / den - celodenní

                             36,-Kč /den - dopoledne

děti 7 leté

(děti s odkladem školní docházky) - 55,-Kč / den - celodenní

                                                                           44,-Kč / den - dopoledne