Informace pro rodiče k nástupu do MŠ od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od výše uvedeného data bude mateřská škola zpřístupněna pouze předškolním dětem a dětem rodičů IZS (tito rodiče pošlou na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. potvrzení o zaměstnání nebo ho předají v den nástupu do MŠ učitelce). Podmínkou pro vstup dětí do MŠ je negativní covid test.

Do areálu MŠ vstupuje dítě v roušce s doprovodem – pouze jedním zákonným zástupcem v respirátoru. Při pobytu v MŠ dítě roušku nenosí. Vyzvednout dítě z MŠ mohou i jiné osoby uvedené v Pověření o vyzvedávání dítěte – vždy pouze jedna osoba v respirátoru.

V provozu budou třídy Sluníčka a Pastelky – vchody budou ráno i odpoledne uzavřeny, proto si na danou třídu zazvoňte, řekněte své jméno a vyčkejte otevření bzučákem.

Testování bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek, v chodbě za vstupními dveřmi do třídy Pastelky, a to zákonným zástupcem dítěte (rodičem) za asistence zaměstnance MŠ. Testy má k dispozici škola. Rodič, který přivede dítě v jiný den, na tuto skutečnost upozorní učitelku a dítě bude testováno mimo dny pravidelného testování.

Dítě, které covid prodělalo, bude 90 dní osvobozeno od testování. Podmínkou je předání zprávy s datem o jeho pozitivitě na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo fyzicky učitelce, nejpozději v den nástupu do MŠ. Bez tohoto potvrzení bude dítě testováno.

Na vyhodnocení testu bude rodič s dítětem čekat ve venkovním areálu MŠ (cca 15 minut) a bude dbát bezpečnostních pravidel – roušky, respirátory, rozestupy, desinfekce u vchodových dveří.

Rozdělení dětí do tříd Sluníčka a Pastelky bude rodičům upřesněno při příchodu v pondělí 12. dubna podle předem stanovených organizačních kritérií. V šatně se zdržujte nezbytně nutnou dobu, abychom předcházeli většímu shromažďování osob. Při příchodu i vyzvedávání dětí zvoňte na zvonky u dveří.

Přineste dětem venkovní oblečení odpovídající současným výkyvům počasí, pyžama, obuv i bačkory. Předškolní děti přinesou v den nástupu též pracovní sešity i veškeré ostatní práce spojené s distanční výukou.

Škola má podle zákona O ochraně veřejného zdraví, paragraf 7, odst. 3, povinnost předcházet nemocem. Z tohoto důvodu nebude do MŠ přijato dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění! V případě alergiků a chronických onemocnění je nezbytné potvrzení od lékaře.

Těšíme se na vás.