Schůzka rodičů nově přijatých dětí od 1.9.2022

- dne 24. 8. 2022 v 9:30 se ukuteční informativní schůzka na tříděBerušky. Těšíme se na Vás. 

 

Rada města dne 1. 7. 2022 odsouhlasila návrh měsíční úplaty 500,- Kč na dítě za poskytované předškolní vzdělávání

ve všech čtyřech nejdeckých mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Nejdek, s účinností od 1. 9. 2022.

Platba se netýká dětí, které mají povinnou předškolní docházku nebo odklad školní docházky.

 

Směrnice - stravné navýšení od 1.9.2022