Platba za stravné se hradí od 1. 9. 2021 přes účet MŠ.
43-1213990217/0100