Platba za stravné se bude hradit od 1. 9. 2021 pouze přes účet MŠ.
43-1213990217/0100

V září obdržíte informace ohledně variabilních čísel, přehledu plateb a jejich úhradě.