Platba za stravné se hradí přes účet MŠ
43-1213990217/0100

  • přehled plateb - na září předáno osobně