Platba za stravné se hradí přes účet MŠ
43-1213990217/0100