BERUŠKY 

Tř. paní učitelky: Falatková Lenka, zástupkyně ředitelka                                                                                                                                                                                                                                                                         Drobná Iveta, učitelka

Věk:  2 - 3 roky (šk.rok 2020/2021 - 8 dvouletých dětí)

Většina dětí v této třídě nastupuje do MŠ nově. Učí se zvládat odloučení od rodičů, sebeobluze, hygieně, stolování a oblékání. Paní učitelky se zaměřují na adaptaci dětí v MŠ, budování důvěry k dospělým, osvojování pravidel vzájemného chování v kolektivu, zdvořilostní návyky a řešení problémových situací. Vždy je kladen důraz na individualitu jednotlivých dětí. Vytvářejí se přátelké vztahy a koletivní sounáležitost, děti začínají vnímat svoji skupinu, cítí se být její součástí a používají "MY". Děti, které jsou ve třídě druhým rokem, se sžívají s novým kolektivem, zaujímají pozici starších a zkušenějších rádců a pomáhají mladším kamarádům zapojit se do společných činností. Do třídy jsou přijímány i děti dvouleté, pokud to kapacita dovolí a dítě zvládá základní dovednosti: samo jí lžící, je bez plen a dokáže si říci o toaletu.

SLUNÍČKA

Tř. paní učitelky: Karešová Helena, učitelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kúrová Bohuslava, učitelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Asistent pedagoga: Dvořáková Mirka, DiS.

Věk: 4 - 5 let 

Do třídy chodí děti, které již do MŠ chodily nebo do kolektivu nově nastupují. Děti, které jsou ve třídě druhým rokem, se sžívají s novým kolektivem a zaujímají pozici starších a zkušenějších rádců. Nově příchozí se zapojují do fungování skupiny, seznamují se s novým prostředím a kolektivem. Do činnností je zapojováno více výtvarné činnosti, grafomotorika, jazykové hry (je kladen důraz na kvalitu výslovnosti), matematická průprava, společenské hry a sociální dovednosti. Děti si osvojují větší samostatnost, upevňují pravidla vzájemného chování v kolektivu, zdvořilostní návyky a řešení problémových situací, prohlubují se přátelské vztahy.                   

PASTELKY

Tř. paní učitelky: Mgr. Hašková Martina, ředitelka                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kúrová Veronika, učitelka

Věk: 5 - 7 let

Do třídy chodí předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Tomu je přizpůsobeno vybavení hračkami, speciálními pomůckami, výukovým materiálem a nabídka aktivit. Paní učitelky s dětmi provádějí náročnější cvičení, sportovní činnosti a zaměřují se na dodržování pravidel při hrách a společném soužití. Do činností se zařazují více hry vyžadující spolupráci a cílená předškolní průprava. Jedná se o pracovně výtvarné činnosti, grafomotoriku, jazykové hry (důraz na kvalitu výslovnosti), matematickou průpravu, společenské hry, sociální dovednosti a dosažení maximální samostatnosti.