VYHODNOCENÍ SPOTŘEBNÍHO KOŠE – NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ - JÍDELNÍČEK

 

Vážení rodiče, rozhodla jsem se Vám napsat informace o spotřebním koši ( SK ), jeho plnění a co je nutriční doporučení ( ND ).

Ráda bych Vám přiblížila to, čemu se říká ,, SPOTŘEBNÍ KOŠ “.

Nástrojem, který slouží školní jídelně k průkazu naplňování výživových norem je tzv.
,, spotřební koš “. Je to souhrn měsíční spotřeby vybraných druhů potravin, který je stanoven přílohou č.1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny výživové normy pro vybrané komodity potravin, vztažené na strávníka a den v závislosti na jejich věkové kategorii.

10 druhů potravin SK: maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR vychází ze spotřebního koše a je tedy vytvořeno v souladu s výživovými normami stanovenými přílohou č.1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

SHRNUTÍ :
Nutriční doporučení je doplňující metodikou k výpočtu výživových norem prostřednictvím spotřebního koše. Je souborem doporučení, která mají usměrňovat a vést školní jídelnu k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku.

Podotýkám, že jde o celkové orientační hodnocení. Není možné přesně vyhodnotit, co dítě skutečně sní a co nechá na talíři. Dá se z toho ale vyčíst, jaké složení jídel je dětem podáváno a jak se daří denně plnit určenou dávku.
Proto SK sledujeme a vyhodnocujeme denně. Při nedostatečném plnění SK máme možnost změnit jídelní lístek a zajistit plnění SK.

Do jídelníčku zahrnujeme ve větší míře ovoce, zeleninu, pomazánky z tvarohu, luštěnin a ryb, bylinkové čaje, vodu ochucenou čerstvým ovocem a zeleninou, mléčné výrobky. Skladbě jídelního lístku věnujeme dostatečnou pozornost, aby byl pestrý a splňoval všechny náležitosti dle zásad zdravé jídelny.

 

Kontrolní orgány: Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice, Státní veterinární správa.

 

Vedoucí stravování: B. Bártová
Hlavní kuchařka: Z. Vančurová