Vážení rodiče,
oznamujeme, že provoz mateřské školy není
po prodloužení nouzového stavu přerušen.
Je tedy na vašem zvážení, zda děti
v současné situaci do MŠ přivedete.

Zdravívašich dětí je pro vás i pro nás

na prvním místě.
Děkujeme za spolupráci