Vážení rodiče,
v souvislosti s Covid-19 Vás žádáme:

- před vstupem do MŠ používat desinfekci
umístěnou v dávkovači u vstupních dveří
(pouze rodiče, děti si po příchodu do třídy jdou
ihned umýt ruce dezinfekčním mýdlem)

- omezit doprovod dítěte do MŠ na 1 osobu a
snažit se přizpůsobit příchod do MŠ a odchod
z MŠ tak, aby se v šatně nepohybovalo ve
stejnou dobu větší množství rodičů a dětí

- dát svému dítěti 1 podepsanou roušku
v pytlíčku do šatny pro případ potřeby

- pokud menší děti vyžadují mít v MŠ svého
plyšáka z domova, dejte mu ho s tím, že musí
v MŠ zůstat (nebude možné ho z výše
uvedených důvodů denně nosit z MŠ domů a
zpět!)

Děkujeme Vám za spolupráci i pochopení