Mateřská škola Nejdek, Závodu míru,

 

příspěvková organizace

 

Závodu míru 1247, 362 21 Nejdek

 

_____________________________

 

tel.: 353 034 250, e-mail: ms.zm.nejdek@seznam.cz

 

IČO: 73728977

 

Směrnice

o stanovení výše stravného

Finanční limity a normativy platné od 1. 9. 2020:

Strávníci 2 – 6 let

a) přesnídávka                                       9,- Kč 

b) oběd                                                19,- Kč

c) svačina                                             7,- Kč

 

- celodenní stravné                             35,- Kč

- polodenní stravné                            28,- Kč

Strávníci 7 – 10 let

(tj. děti, které dosáhnou věku 7 let do 31. 8. daného školního roku)

a) přesnídávka                                      9,- Kč

b) oběd                                               27,-Kč

c) svačina                                             7,- Kč

 

- celodenní stravné                             43,- Kč

- polodenní stravné                            36,- Kč

Aktualizováno : 25. 6. 2020                                                   Mgr. Hašková Martina

                                                                                                        ředitelka MŠ