Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková

organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace přijala děti

evidované pod těmito registračními čísly:

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

Přijímá se od 1.9.2020

10 Přijímá se od 1.9.2020

11 Přijímá se od 1.9.2020

12 Přijímá se od 1.9.2020

13 Přijímá se od 1.9.2020

14 Přijímá se od 1.9.2020

15 Přijímá se od 1.9.2020

16 Přijímá se od 1.9.2020

17 Přijímá se od 1.9.2020

18 Přijímá se od 1.9.2020

Vyvěšeno dne: 13.5.2020

Mgr. Martina Hašková

ředitelka školy